Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak “36. Ahilik Haftası” dolayısıyla açıklama yaptı. 
Ilık, açıklamasında, ahiliğin, halka dönük bir kurum olduğunu ifade etti.

Ahilerin, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişiler olduğunu aktaran Ilık, “Müşteri her zaman haklıdır sözü de bu anlayışın eseri olarak dilimize yerleşmiştir” dedi.

Ahiliğin,  kardeşlik, yiğitlik, cömertlik ile dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın; sanat ile birleşimi olduğunun altını çizen Ilık, “Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahilik, Anadolu’dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır” diye konuştu.

Soner Ilık, bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti,  kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini anımsattı.

Ilık, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anadolu’daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim, ahilik kültürüdür. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve hailik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir. Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı sıra asıl ahlaki ilkeleri ile toplumda yer etmiş; Osmanlılarda Lonca ve Gedik kuruluşları olarak devam ettikten sonra, Cumhuriyet Dönemi’nde yerini Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bırakmıştır. ''

Ilık, “Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.