2022 yılının tamamı ve yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, belirsizlik ve risk algısının yüksek olduğu bir dönemde pozitif bir büyüme performansının ortaya koyulmasının önemli olduğunu vurguladı. Ardıç, sanayi sektörünün büyümeye katkısının devam edebilmesi için firmaların kâr etmesi, bunun için de desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2022 yılının tamamı ve yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdiği bir açıklama yaptı. Ardıç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Geride bıraktığımız yılda, tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyetlerindeki artışlar, ham madde tedariki ve üretime kanalize edilmesindeki problemlere rağmen, sanayi üretimi güçlü bir performans ortaya koymuştur.

Ayrıca, büyümenin topluma yansıması da oldukça önemlidir. Burada büyümenin kalitesi ön plana çıkmaktadır. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 30,1 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,5 seviyesine gerilemesi, gelir adaleti açısından dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husus olarak görülmelidir.

Önümüzdeki dönemde de iç tüketime bağlı bir büyüme performansı ön plana çıkacaktır. Her ne kadar deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak harcamalar ve buna bağlı üretimle bazı sektörlerde büyüme beklense de depremin etkisiyle üretimde ortaya çıkacak kayıpların büyümede ivme kaybı olasılığını artıracağını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan, 2023 yılında üçüncü ve dördüncü çeyrekte ekonomide bir durgunluk yaşanması riskini de göz ardı etmemek gerekir.

Ülke ekonomisinin, mevcut olumsuz konjonktürü geride bırakarak sürdürülebilir büyüme patikasına girebilmesi için; üreten katma değer oluşturan bir yapıya dönüşmesi gerekir.”