Batman Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde kurulan Batman Akademik ve Sosyal Aktiviteler Derneği (BASAD), Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile AB Erasmus+ Projeleri için iş birliği protokolleri imzalandı.

Üniversitelerde, 22 Şubat 2023 tarihinde imzalanan protokollerin ardından mülteciler, dijital iletişim ve engelli istihdamı ile ilgili alanlarda erasmus+ k154-you başvuruları yapıldı.

Batman Üniversitesi “Engelli İstihdamı Engel Değildir” isimli proje fikrinin, rektör Prof. Dr. İdris Demir’in öncülüğünde üniversite akademisyenleri tarafından 19 farklı sektörün alanlarına göre hazırlanan istihdam raporlarından biri olan ve Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Manap tarafından moderatörlüğü gerçekleştirilen “Engelli İstihdamı Toplantısı” sonucunda şekillenen fizibilite raporundaki öneriler istikametinde ortaya çıktığı belirtildi.

“Mültecilere Karşı Toleransın Geliştirilmesi” isimli proje BASAD adına Öğretim Görevlisi Dr. Veysel Karataş, “Dijital İletişimde Empati” isimli proje de yine BASAD adına Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yıldırmaz tarafından yazıldı. Projelerin kabul edilmeleri durumunda ilgili projelerin çalıştayları, Batman Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliklerinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsediğini, bunları hayata geçirmek için de nitelikli bilimsel çalışmalar ürettiğini dile getirdi. Üniversite olarak toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarda önemli aşamalar kat ettiklerinin altını çizen Rektör Demir, Siirt ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri ile imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak iş birliklerinin bilgi paylaşımını artırarak dezavantajlı bireylerin faydasına olacağını söyledi.

İmzalanan protokolün ardından dezavantajlı bireylerin Erasmus+ başvuru sayılarında artış sağlamasını beklediklerini ifade eden Rektör Demir, çalışmada emeği olan Batman Üniversitsi akademisyenlerinin yanı sıra Siirt Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.