Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak toplantı; Belediye Meclis Salonu’nda 7 Eylül’de saat 15.00’te başlayacak.

Keşan Belediyesi gündem maddelerini şöyle sıraladı:

1. İlçemizde 09 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz Keşan 2. Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda başarılı olarak dereceye girecek olan sporculara Belediyemizce toplam 52.000,00TL (Elliikibin TL) nakdi ödül verilmesi konusunun Meclis tarafından görüşülmesi.

2. İlçemiz Yayla Sahili 151 ada 1 parselde bulunan park alanında, hazırladığımız projeye uygun düzenleme çalışması yapılabilmesi amacıyla SUPSAN MOTOR SUBAPLARI SAN.VE TİC.A.Ş.’ den gelen makbuz karşılığı 750.000,00TL (Yediyüzellibin TL) ile Emin Yılmaz adlı vatandaşımız tarafından gelen makbuz karşılığı 250.000,00TL (İkiyüzellibin TL) şartlı bağışların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin g) bendi gereği kabulü hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

3. İlçemiz İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Bolayır Caddesi kesişiminde bulunan ve yapımı tamamlanan park alanına, Ahmet Karaağaç Parkı ismi verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

4. İlçemiz İspat Cami Mahallesi (TN.2) ve Büyük Cami Mahallesi (TN.14) sınırlarında bulunan Cumhuriyet Meydanı isminin, 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

5. Zabıta Müdürlüğümüzün 28.07.2023 gün ve 50044 sayılı yazıları ve vatandaşımızdan gelen dilekçeye istinaden; İlçemiz İspat Cami Mahallesi Trafik sokağın içkili yerler bölgesine alınması talebinin Meclis tarafından görüşülmesi.

6. S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 22.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesi.

7. S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 23.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesi.

8. S.S.129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 23.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesi.

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi, Ahmet Gücüyener Cad. 904 ada 2 parselde kayıtlı 429m2 taşınmazın bitişik parselinde bulunan 904 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaz sahipleri 01.09.2023 gün ve 16699 sayılı dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek, konutunun bitişik parseli olan ve Mülkiyeti Belediyemize ait 904 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazı, konutunun bahçesi olarak kullanmak istemelerinden dolayı Belediyemize ait taşınmazı ,hale usulü ile satışın yapılmasını talep etmektedirler. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 904 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesi.

10. İlçemiz İspat Cami Mahallesi 1780 ada 13 numaralı parselin plan değişikliği talebine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi.

11. Temmuz ayı Meclisimizce ilgili komisyona havale edilen, İlçemiz İspat Cami Mahallesi 1830 ada, 4 numaralı parselin fonksiyon değişikliğine ait plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi.

12. Temmuz ayı Meclisimizce ilgili komisyona havale edilen, İlçemiz Yeni Mescit Mahallesi 1151 ada, 2 numaralı parselin bahçe mesafelerine ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi.

13. Keşan İlave ve Revizyon İmar Planlarında blok nizam yapılaşma koşuluna ilişkin plan notu değişikliğinin Meclis tarafından görüşülmesi.

14. İlçemiz İzzetiye Mahallesi Kadastro Komisyonu işlemlerinde komisyon ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi isimlerinin Meclis tarafından belirlenmesi.

15. Dilek ve temenniler.

Gazete Bakış Haber Merkezi