Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kadro derece değişikliklerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

İçkili yer bölgesi talebi konusunun görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildiği toplantıda şu kararlar alındı:

- TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü'nün, "Çorlu TM - Havaalanı DM E.N.H" güzergâhı Önerler Mahallesi içinde enerji nakil hattının geçtiği yol alanında iz bedelle irtifak hakkı tesisi talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- Çorlu Belediyesi yetki sorumluluğunda bulunan ve projelendirilen "Selfie Park" projesinde belirtildiği şekilde yap işlet devret yolu ile 2886 Sayılı D.İ.K hükümlerine göre kiralanması hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- Çorlu Belediyesinin hissedar olduğu, Önerler Mahallesi’nde bulunan bir parsele ait satış işlemi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt'a yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

- Yükseköğrenim bursu öğrenci sayısı ve burs bedeli belirlenmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- Arşiv Müdürlüğünün 2023 fiyat güncellemesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- Yapı Kontrol Müdürlüğünün ücret tarifesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- Plan ve Proje Müdürlüğünün ücret tarifesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

- İmar Komisyonu raporu maddeleri Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından tek tek okundu ve oylanarak kabul edildi.

- İmar planı değişiklikleri görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Muhabir: Eyüp Şahin Pakyürek