Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce üç ek gündem maddesinin de meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:

- 2023 mali yılı ek ödenek talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da ikinci oturumda komisyon kararını görüşmek için toplanacak.

- Yurt içi ve yurt dışında başarı gösteren sporculara ödül verilmesi konusu görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu kararı oy birliğiyle kabul edildi.

- İmar Komisyonu raporu, Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından okundu ve maddeler tek tek kabul edildi.

- Ahmet Taner Kışlalı Spor Tesisi’nin 3 yıl süreyle Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi amacıyla oluşturulacak protokol için Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

- Kuzey Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerindeki parselin kamulaştırması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

- İmar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gazete Bakış Haber Merkezi