Enerji Yönetim Birimi Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Şenol Esmer başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının enerji yöneticileri ve sorumluları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Şenol Esmer “Başta on birinci kalkınma planı olmak üzere çeşitli strateji belgeleri ve eylem planları gibi ulusal metinlerde kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı genelgesinde; enerji verimliliği kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi yer aldı. Bu çerçevede giren kamu binalarının tespitinde ki ölçü ise toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri ya da 250 TEP üzeri enerji tüketimidir” dedi. Kayseri’de bu çerçeveye giren binaların tespit edilmesi, yüzde 15 enerji tasarrufunun sağlanması, kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 2022 yılı Ekim ayında valiliğe bağlı “Kayseri Enerji Yönetim Birimi” kurulduğunu belirten Vali Yardımcısı Şenol Esmer, “İl düzeyinde enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında koordinasyonu sağlamak üzere, İl Enerji Yöneticisini görevlendirdik. Enerji Yönetim Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere bir yönerge hazırladık. Şu anda bu birim; mevzuat çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer konuşmasının devamında, Kayseri’de 10 bin metrekare ve üzeri binalar ile 250 TEP enerji tüketen binaların tespit çalışması yapıldığını, bu çerçeveye giren 22 kuruma ait toplam 54 bina olduğunu, öncelikle enerji yönetimi-verimliliği-tasarrufu anlamında kurumların farkındalığının olması, enerji yönetimindeki bakış açısının sadece elektriğin tasarrufunun sağlanması değil, gerek ısınma gerekse de aydınlatma anlamında elimizdeki kaynakların etkin ve verimli kullanmak olması gerektiğini belirtti.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer son olarak, “Kurumlar, eksikliklerini tespit ederek, yapılan tespitlere göre de eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirmeliler. İl Enerji Yönetim Biriminin koordinasyonunda kurumsal bazda asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin tutturulması için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar” dedi

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.