Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli, yaptığı açıklamada, çevrenin korunması adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak inşaat ve yıkıntı atıkları ile hafriyat toprağının taşınması konusunda ciddi düzenlemeler ve kontroller yaptıklarını dile getirdi.

Bu bağlamda, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma işlemleri için ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ alınmasının zorunlu olduğunu aktaran Kirezli şöyle konuştu:

“Çevre kirliliği ve iklim değişikliği, dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Artan nüfus ve endüstriyel faaliyetlerle birlikte, doğal kaynaklarımızın tükenmesi ve çevre kirliliğinin artması, gezegenimizin yaşam kalitesini tehdit etmektedir. Bu nedenle, atık yönetimi ve atık taşıma süreçlerine özen göstermek, her bireyin ve kuruluşun sorumluluğudur. Belediyemiz, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Ancak, çevre korumasında başarılı olabilmemiz için halkımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bu bağlamda, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması sürecinde belirli kurallara ve yönetmeliklere uyulması büyük önem taşımaktadır. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi, bu tür atıkların taşınması sürecinde çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla düzenlenmiş resmi bir belgedir. Bu izin belgesi, çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için hayati bir gerekliliktir. Bu belgeyi almak, atıkların çevreye zarar vermeden ve denetim altında taşınmasını sağlar.”

BELEDİYENİN GÖSTERDİĞİ ALANLARA DÖKÜLECEK

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma sürecinde izin belgesi almayan kişi veya kuruluşların yasal açıdan sorumlu olduklarını ifade eden Arzu Kirezli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu gibi durumlar, hem çevre kirliliğine yol açmakta hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple, Belediyemiz kesinlikle çevre kanunları ve yönetmelikleri gereği denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirmekte ve ihlal durumlarında yasal işlemleri uygulamaktadır. Konutlardan ve işyerlerinden çıkan tadilat sonucu oluşacak moloz atıklarının hafriyat depolama sahasına getirilmesi gerekmektedir. Hafriyat atıkları hafriyat sahasına veya belediyemizin göstermiş olduğu alanlara dökülmesi zorunludur. Hafriyat atıklarının çevreye gelişi güzel atılması kesinlikle yasak. Dökenlerin tespit edilmesi halinde Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. Halkımızdan beklentimiz, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumak için çevre bilincinin artırılması ve atık taşıma süreçlerinde uygun önlemlerin alınmasıdır. İklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede vatandaşımızın desteği, sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahiptir. Lütfen çevre duyarlılığınızı artırın ve atık taşıma işlemlerinde izin belgesi olmadan hareket etmeyin. Unutmayalım ki, çevre ve gelecek nesillerimiz için atık yönetimi ve hafriyat toprağı taşımacılığı konusunda göstereceğimiz özen ve dikkat, yaşam kalitemizi yükseltecektir.“

Kirezli, Keşan’ın güzelliklerini korumak ve sürdürmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete Bakış Haber Merkezi