Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) kentte faaliyet gösteren kooperatiflere, koperatifçilik eğitimi verecek.

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde artık kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu tutulurken,yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren kurum ve kuruluşlar da, Ticaret Bakanlığına yapacağı başvuru ile yetki alarak kooperatifçilik eğitimi verebilecek. Bu çerçevede Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kooperatifçilik eğitimi verebilmek ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığına başvuru yaptı. Yapılan başvurunun kabul edilmesiyle yetkilendirilen KSMMMO, hem Kayseri’de faaliyet gösteren kooperatifler ile üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verebilecek.

KSMMMO tarafından verilecek kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenecek. Toplam 40 dersi içeren eğitimde katılımcılar, eğitimleri tamamlaması durumunda katılım belgesi alacak. Ayrıca katılımcıların aldıkları eğitim Kooperatif Bilgi Sistemi’ne de işlenecek.