Kapaklı Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumu açılış ve yoklama ile başladı. Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi 501 ada 4 parsele ilişkin kat artış talebini içeren İmar Komisyonu raporu görüşüldü. Komisyonun konunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Atatürk Mahallesi 2192 ada 1 parsel olan alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın iptali ile ilgili komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Karaağaç mevkisi 1.Etap yaklaşık 262 hektar alanda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İle 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Hazırlanması İşi' kapsamında hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki komisyon raporu görüşüldü. Komisyonun konunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonu raporlarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşüldü. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere traktör satın alınması ve satın alma ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna yönelik komisyonca oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe tertiplerine belirtilen tutarda ek bütçe yapılması ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Komisyonda oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Kapaklı Belediyesine ait bazı taşınmazların belediyeye vergi borcuna mahsuben maliye hazinesine bedelli olarak devren satışının yapılmasını içeren komisyon raporunun görüşülmesiyle ikinci oturum devam etti. Komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar meclisten oy çokluğuyla geçti.

Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.’nin sermaye artırımı ile ilgili komisyonda oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait Karlı Mahallesi’ndeki taşınmazın 10 yıl süre ile İlçe Müftülüğüne tahsisi konusu ile ilgili komisyonda oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Sermayesinin tamamı Kapaklı Belediyesine ait olan Kapaklı Kent Tarımsal Ürünler Üretim Anonim Şirketi’nin şirket faaliyet alanlarını genişleterek en başta kentsel dönüşüm, Mantar Üretim Projesi, Tarımsal Üretim çeşitleri, pasif durumda bulunan Sosyal Tesis Projelerinin hayata geçirilebilmesi ve halihazırda aktif durumda bulunan projelerde iyileştirme yapabilmek için şirketin sermayesinin artırılması hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesiyle ikinci oturum tamamlandı.

Konuyla ilgili komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar meclisten oy çokluğuyla geçti.

Muhabir: Serap Cömertoğlu İşcan