Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

31 Aralık 2022 tarihine kadar olan sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, işsizlik borçları ve prim borçları gibi borçlar yapılandırılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “31 Aralık 2022 tarihine kadar olan sigorta prim borçlarını, ‘Genel Sağlık Sigortası’ prim borçlarını, işsizlik sigortası primi borçlarını, sosyal güvenlik destek primi borçlarını, topluluk sigortası primi borçlarını, idari para cezası borçlarını, iş kazası ve meslek hastalığından doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacakları, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçlarını yapılandırıyoruz” dedi.

Peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi halinde kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ının da silindiğini ifade eden Göksoy, “12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme imkanı sağlıyoruz. Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olup, ilk taksit ve peşin ödeme tarihi 31 Temmuz 2023, GSS borcu için son ödeme tarihi ise 31 Ağustos 2023’tür” ifadelerine yer verdi.