Cavit Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde revize edilen ikinci teklifin, 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 olarak Kamu İşveren Heyeti tarafından toplu sözleşme masasına sunulduğunu belirtti.

Ekonomideki kötü gidişin bedelinin memur ve emeklilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Kartal, “Hükümet, teklifini gözden geçirmek ve diğer taleplerimizle birlikte müzakere edilebilir bir paketle masaya gelmek zorundadır. Gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenlerin göz ardı edildiği bir müzakere süreci, kamu çalışanları nezdinde de olumsuz sonuçlara neden olacaktır” dedi.

GELİNEN NOKTA İÇ AÇICI DEĞİL

Yaklaşık 6,2 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve özlük haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde gelinen noktanın ne yazık ki hiç de iç açıcı görünmediğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

“Son olarak yapılan revize teklifle birlikte kamu işveren tarafı 2024 yılı için %15+%10; 2025 yılı için ise %6+%5 zam önerisinde bulundu. Türkiye gerçeklerine baktığımızda son 3 ay içerisinde akaryakıta %100’ün üzerinde zam geldiğini görmekteyiz. Vergi artışları ve çifte vergiler yoluyla kamu alacakları %100’den fazla yükselmiştir. Dolar mayıs ayından bu tarafa %40 yükselmiştir. Çarşıda, pazarda insanlarımızın zorunlu olarak tükettiği ürünler adeta el yakmaktadır. Kiralar, memur maaşlarından fazladır. Kamu çalışanları yüksek kiralar nedeniyle büyük şehirlerden ve tatil yörelerinden adeta kaçmaktadır. Merkez Bankası gelecek yıllara ilişkin enflasyon tahminlerini güncelledi ve bütün tahminlerini yükseltmiş, 2023 yılı için %58; 2024 yılı için %33; 2025 yılı için ise %15 enflasyon tahmininde bulunmuştur.”

Kartal, bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda kamu işveren tarafının maaş zammı önerisinin müzakere edilebilir bir tarafının dahi bulunmadığına işaret etti.

TEKLİF ENFLASYON TAHMİNİNİN ALTINDA

Memur ve emeklinin bu teklifle birlikte 2024 ve 2025 yıllarının da kaybedeni olmaya aday olduğunu vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

“Türk Eğitim-Sen olarak yıllardan beri hedeflenen enflasyona göre maaş belirlemenin yanlış olduğunu ifade ediyor, enflasyon oranında maaş artışının gerçekte sıfır zam olduğu gerçeğine vurgu yapıyoruz. Maaşların reel olarak yükselmesi ve alım gücünün iyileştirilmesi için refah payı verilmesi gerektiğini ısrarla dile getiriyoruz. Ne yazık ki, kamu işveren tarafının teklifinin Merkez Bankasının enflasyon tahmininin bile uzağında kaldığını görüyoruz. Ülkemizde yaşanan bir takım ekonomik sıkıntılar olduğunun farkındayız ancak bu sıkıntıların sebebinin memur ve emekliler olmadığını da biliyoruz. Ekonomideki kötü gidişin bedelinin memur ve emeklilere ödetilmesini kabul etmiyoruz. 1 Ağustos’tan beri yapılan müzakerelerde yalnızca mali haklarda değil sosyal haklarda da bir ilerleme kaydedilemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Pazarlık sürecinin sonuna hızla yaklaşmaktayız. Masada ve sonuçsuz kalan pek çok konu bulunuyor. Mali haklarda ilerleme sağlayamamış olmak bir yana bütçeye yük teşkil etmeyecek konuların da kamu işveren tarafında karşılık bulmamış olmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Hem enflasyon beklentisinin dahi altında bir maaş önerisi ile geleceksiniz hem de mali yük oluşturmayan konuları da kabul etmeyeceksiniz. Böyle bir yaklaşımı iyi niyetli bulmamız mümkün değildir. Bu nedenle hükümet, teklifini gözden geçirmek ve diğer taleplerimizle birlikte müzakere edilebilir bir paketle masaya gelmek zorundadır. Gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenlerin göz ardı edildiği bir müzakere süreci, kamu çalışanları nezdinde de olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı ile yemek ücreti gibi taleplerimizin mutlak surette değerlendirilmesi gerekmektedir.”

TALEPLERİ SIRALADI

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türk Eğitim-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz, gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış, alım gücünün yükseltilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi, 8 bin 77 lira tutarındaki ilave ek ödemesi taban aylığa eklenerek emekli maaşlarına da yansıtılması,
memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, kira yardımı başta olmak üzere memurların ihtiyacına yönelik yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması ve mevcut yardımların artırılması, 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olarak belirlenmesi, gelir vergisi oranlarının çalışanlar için %15’e sabitlemesi, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 3+1’e dayalı istihdamın kaldırılması, yardımcı hizmetlilerin genel idare hizmetleri sınıfına alınması gibi konular yer almalıdır. Ne olursa olsun kamu çalışanlarına ve emeklilerimize gerçekleşen enflasyonun üzerine refah payı verilmesi sonucunda ulaşılacak tatminkar bir maaş zammı, hayatın gerçekleriyle örtüşen tek yaklaşım olacaktır. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Toplu pazarlık aşamasının sonlarına geldiğimiz şu günlerde memur ve emeklilerimiz, ekonomik gerçekler karşısında ezilen kesim olmaktan kurtarılmalıdır. 2024 yılı için %33 enflasyon hedeflenirken %25 zam teklif etmek izaha muhtaç bir yaklaşımdır. 2025 yılı için %15 enflasyon beklenirken %11 zam teklif etmenin mantığını anlamakta zorluk çekmekteyiz. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz; insaflı olmaya davet ediyoruz. Bu mağduriyete bir son verin diyoruz. Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle memur ve emeklilerimiz vatandaşımız mağdur olurken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmek ne demektir? Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz gerçekten de son derece mütevazı ve ayakları yere basan taleplerde bulunmaktadır. Çalışanlarımızın gösterdiği bu iyi niyet ve fedakarlık, maalesef kamu işveren tarafında aynı şekilde karşılık bulmamıştır. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir. Memur ve emeklilere yapılacak zam teklifi, tahmin raporlarına bakılarak değil marketteki etiketlere bakılarak belirlenmelidir. Kamu işveren tarafını masaya yeni teklif getirirken insaflı, hakkaniyetli ve gerçekçi olmaya davet ediyoruz”

Muhabir: İlkay Danacılar