Genellikle açık yapılan kist hidatik ameliyatlarını laparoskopik olarak yapmaya imkan sağlayan cihaza verilen patent sayesinde, Trakya Üniversitesinin hak sahibi olduğu ilk Amerikan Patenti alınmış oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Laparoskopik kist hidatik operasyonlarında, kist içeriğini güvenli şekilde boşaltmaya yönelik sanayileşmiş bir ürün günümüzde halen bulunmuyordu. Operasyonun uygulamasını güvenli hale getirirken aynı zamanda kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız cihazın yaygınlaşması halinde, kist hidatik operasyonlarında laparoskopik yöntem açık cerrahinin yerini alabilir. Laparoskopik ameliyatlar sonrası cerrahi yara enfeksiyon riski azaltılır, daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilir. Aynı zamanda hastanede kalma süresi kısalır ve erken iyileşme sayesinde iş gücü kaybı da en aza iner. Buluşun, ilerleyen dönemlerde laparoskopik cerrahiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlk olarak 2015 yılında patent başvurusunu yaptığımız cihazımızın, 2019 yılında hak sahipliğini üniversitemize devretmiştik. Aynı zamanda KOSGEB desteği ile prototipini ürettik. Bu cihazın Amerikan Patent Enstitüsü tarafından patent alması gurur verici.”

Gazete Bakış Haber Merkezi