Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, deprem sonrasında ortaya atılan HAARP iddialarının ABD’ye güç atfedip korku iklimi oluşturma çabası olduğunu belirterek, "HAARP bir iklim programıdır. Kendi ülkesinin sorunlarına bir çözüm bulamamış bir programdır. HAARP, ABD’ye her yıl milyarlarca dolar zarar veren ne yoğun kar yağışını durdurabilmiştir, ne de kasırgaları durdurabilmiştir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, parti genel merkezinde deprem konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Aydal, 1992 Erzincan, 1999 Gölcük ve 2000 yılındaki Çankırı Orta depremleri öncesi bölgedeki sıcak su kaynaklarında ısı artışı, toprağın içindeki çeşitli gazların karışımı ve suların bulanıklaştığının tespit edildiğini ve sonrasında deprem olduğunu belirtti. Dolayısıyla deprem kuşaklarında yapılacak ölçümleri değerlendirecek bir Deprem Erken Uyarı Merkezi kurularak can kaybının büyük oranda önlenebileceğini söyledi.

"Depremde can kaybını en aza indirebilmek mümkündür"

Depremin vereceği hasarı engellemek için yapılacak çalışmalar olduğunu ifade eden Aydal, “Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu ve farklı ölçeklerde de olsa her yıl birçok depremin oluştuğu bilinmektedir. Depremin vereceği zararın en aza indirilmesi ancak alınacak önlemler ile mümkündür. Depremi engellemek mümkün değil ancak oluşacak hasarı ve can kaybını en aza nasıl indirebilmek için yapılacak çalışmalar var. Yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri, volkanik araziler ve deprem kuşaklarıyla jeolojik bağlantısı olan sıcak su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde, sistematik olarak, su sıcaklık ölçümlerinin ve gazların ölçümlerinin yapılmasıdır. İzotop ölçümleri, Radon ve Argon gibi gazlar, sıcak suların hangi derinlikten geldikleri konusunda fikir verebilmektedirler. Bu bilgileri değerlendirmek için de acilen bir ’Deprem Erken Uyarı Merkezi’ yeniden kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Daha önce böyle bir merkez olduğunu ancak kapatıldığını vurgulayan Aydal, “Böyle bir merkez, DPT gözetiminde bir devlet kurumunda daha önce de kurulmuş, beş sene deprem olmayınca, çok masraf oluyor gerekçesiyle kapatılmıştı. Bu merkezin uygulayacağı teknikler çok basittir. Kaya kütlelerinin hareketi sırasında, sürtünme sebebiyle oluşan ısı, mevcut sıcak su kaynaklarında da fazladan ısı artışına sebep olmaktadır. Bulanıklaşan, kimyası değişen ve ısı artışı belirlenen su kaynakları ile ilgili bilgiler, eş zamanlı olarak, kurulacak Deprem Erken Uyarı Merkezi’nde toplanmalıdır. Bu kurum, deprem ihtimali bulunan bölge halkını, devlet yetkililerini, sosyal medya dahil, her imkan ile süratle uyarmalıdır. Bu şekilde, en azından can kayıplarının en az seviyeye indirilmesi mümkün olabilir. Hepimiz tarafından da canlı olarak görüldüğü gibi Kahramanmaraş depremi sonrası Göksun-Kuşkaya dağında da ısınan sular dağın tepesine yakın bir çatlaktan dışarı buhar şeklinde çıkmıştır. Birçok vatandaş bunu volkan faaliyeti gibi düşünmüşse de, işin gerçeği ısınan suların buhar-gaz fazda en kolay bulduğu zayıf zondan dışarı çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

"Binalarda “Fore Kazık” ve “Raylı Temel Sistemi” kullanılmalıdır"

Binaların kullanılması gereken sistemlerden bahseden Aydal, “Özellikle sıvılaşma ihtimali bulunan araziler ile yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu alanlarda ’Fore Kazık’ sistemi mutlaka kullanılmalıdır. Yüksek katlı binalarda ise ’Raylı Temel Sistemi’ni kullanılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Deprem bir tabiat olayıdır”

Depremin bir tabiat olayı olduğunu belirten Aydal, “Deprem bir tabiat olayıdır. Yerin içine doğru aktif olarak ilk 700 kilometrede, genelde üst manto dediğimiz kısımda gerçekleşen konveksiyon akımlarının kıtaları hareket ettirmesi sonucu oluşur. Milyonlarca yıldır devam eden bir süreçtir ve bundan sonrada kaçınılmaz bir şekilde devam edecektir. Kahramanmaraş ve diğer on ilimizi etkileyen deprem, Kızıldeniz ortasındaki çatlağın Arap plakasını itmesiyle gerçekleşmiştir. İtilen Arap plakası Doğu Anadolu fay hattını etkilemiş ve deprem oluşmuştur. Kızıldeniz’deki ayrılmanın batıya doğru itilen parçası ise Afrika plakasını itmiştir. Bu itilme, yeterli enerjiye ulaştığında kaçınılmaz bir şekilde Kıbrıs Adası’nı ve İskenderun Körfezi’ni etkileyecektir” diye konuştu.

"Müteahhitlerin Yapı Denetim Firması kurmaları engellenmelidir"

Yapı Denetim Firmaları hakkında uyarılarda bulunan Aydal, “İnşaat Mühendisleri Odası’nın ‘Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı Raporu’nda, TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık, köyler dahil,15 milyon civarında yapı stoku bulunduğu ve bu stokun yüzde 55’inin ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60’ının 20 yaş üzeri konutlardan oluştuğu ve yüzde 40’ının depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan gerek yasal düzenlemelerin eksikliği gerekse denetimlerdeki boşluklar, sağlıksız yerleşim alanlarının önünü açmakta ve bu noktada ‘yapı denetimi’ konusu birinci dereceden önem taşımaktadır. Ancak, müteahhitlerin doğrudan veya dolaylı olarak Yapı Denetim Firması kurması mutlaka engellenmelidir. Evlerin sigortalanma işinin Yapı Denetimi ile birlikte eş zamanlı olarak oluşturulabilmesi için kanuni düzenleme yapılmalıdır. Türkiye Deprem Haritasına göre 50 il, ‘Birinci Dereceden Deprem Bölgesi’ içinde yer almaktadır. Fakat yasa, milli gelirden yüzde 67 gibi en yüksek pay alan 19 ili kapsamış, yapı denetimini ticarileştirme, özelleştirmeye en uygun iller seçilmiştir. Deprem olan on ilden sadece ikisi (Hatay ve Adana) ilk ondokuz il içindeydiler. Yüzde 35 ‘Birinci Dereceden Deprem Bölgesi’ içinde yer alan diğer 62 ilimiz ise yapı denetimi ve depremler açısından üvey evlat il konumundaydı. Önemli depremler yaşayan birçok ilimiz yapı denetimi dışında tutulmuştu. Bu illerimiz ancak on yıl sonra, 2011’de Yapı Denetim sistemi içine alınmıştır” ifadelerini kullandı.

"HAARP iddiaları ABD’ye güç atfedip korku iklimi oluşturma çabasıdır"

Peş peşe depremler sonrası gündeme gelen HAARP iddialarını da değerlendiren Aydal, “ABD’nin elinde böyle bir imkan olsa önce kendini kurtarırdı. Kasırgaları engelleyebildi mi? Amerika’ya son yıllarda yağan anormal miktardaki kar yağışlarını engelleyebildi mi? Ortaya atılan iddialar olmayan bir şey üzerinden ABD’ye anormal bir güç atfedip bir korku iklimi, algı oluşturma davasıdır. HAARP bir iklim programıdır. Kendi ülkesinin sorunlarına bir çözüm bulamamış bir programdır. HAARP, ABD’ye her yıl milyarlarca dolar zarar veren ne yoğun kar yağışını durdurabilmiştir, ne de kasırgaları durdurabilmiştir” diye konuştu.

İyonosfer’den atılabilecek çubukların depreme yol açması da mümkün değildir

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın sosyal medyada dolaşan videosunda Kahramanmaraş merkezli depreme, İyonosfer’deki bir uydudan atılan on metre uzunluğundaki titanyum çubukların yol açabileceği düşüncesinin bir hayal ürünü olduğunu kaydeden Aydal, “Titanyum çubuklarının erime derecesi 1668 C’dir ve atmosfere girerken erimesi kaçınılmazdır. Kaldı ki hareket eden bir uydudan, hareket eden bir Dünya üzerindeki bir noktaya nasıl isabet ettirebileceği de ayrıca merak konusudur” ifadelerini kullandı.

"Simpsons çizgi filminde Kahramanmaraş depreminde bahsedilmesi algı yönetimidir"

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunun bilindiğini vurgulayan Aydal, “Türkiye’nin aktif fay haritası bütün Dünya tarafından bilinmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de depremlerle ilgilenen bilim adamlarının Kahramanmaraş’ta bir deprem olabileceği konusundaki görüşleri çok önceden de bilinmektedir. Algı yönetimi olarak bu tür çizgi filmlerinin önceden planlanarak hazırlanmış olması da mümkündür. Ciddiye alınmamalıdır” şeklinde konuştu.