Bursa İstinaf Mahkemesi tarım Bağ-Kur’lularının silinen pirim günleri ile ilgili Yenişehir Ziraat Odası’nın bir ilgisi ve kusuru olmadığına kat’i olarak karar verdi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, SGK’da sorun yaşayan çiftçilerin yaşadığı sıkıntı ile ilgili Ziraat Odası’nın hiçbir kusurunun olmadığını mahkemenin kat’i olarak açıkladığını dile getirdi.

Sadi Aktaş yaptığı açıklamada, "Yenişehir’de günleri silinerek mağdur olan bir çiftçimiz tarafından açılan davada, mahkeme tarafından haksız olarak Yenişehir Ziraat Odası da davalı olarak gösterilmişti. Ziraat Odamızın avukatları tarafından “Çiftçilerin prim günleri ile ilgili Ziraat Odasının bir yetkisi olmadığı, çiftçileri emekli etmek ya da emekli maaşı bağlamak gibi bir görevinin de olmadığı” belirtilerek itiraz edilmiş olup bu itirazlar çerçevesinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından aynen odamız avukatlarının itirazları çerçevesinde “Bu davanın Ziraat Odasına Yöneltilemeyeceği” gerekçe gösterilerek İlk Derece Mahkemesi kararı bozulmuştur. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar kati bir karar olup bu kati kararla, çiftçilerimizin mağduriyetinde Ziraat Odamızın bir ilgisi ve kusuru olmadığı üst mahkeme kararı ile netlik kazanmıştır. Bu hususta, Ziraat Odamıza ve Çiftçilerimize gerekli ve doğru hukuki bilgilendirmeyi yapan avukatlarımıza teşekkür eder, Bursa İstinaf Mahkemesi tarafından Ziraat Odamız lehine verilen karara ilişkin bilgiyi kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.