Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, Türkiye Gençlik Vakfı Tarafından organize edilen konferansta, ‘Sürülebilir Kalkınma ve Filyos Projesi’ konulu sunum yaptı.

ZBEÜ Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen ve Kozlu Endüstri Meslek Lisesinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Şarkgüneşi, konferansta sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine dair ülke kalkınması için temel dinamiklerin neler olduğunu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin neler yaptığını anlattı.

Kalkınma süreci için oldukça önemli olduğunu ifade ettiği nitelikli insan gücünün meslek liselerinde yetiştirilebileceğine dikkat çeken Şarkgüneşi, gençlerin bu alanda yapması gerekenleri ve ülke ekonomisine ne gibi katkılar verebileceklerini açıklayarak onların eğitim süreçleri konusunda farkındalıklarının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Konferansta öğrencilere ve katılımcılara Filyos Vadisi projesini de anlatan Şarkgüneşi, ilerleyen dönemde yapılacak olan yatırımları, istihdam imkânları ve ülke ekonomisine katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.