Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümü ile ilgili yapılan bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalara bir yenisi daha Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde 2 gün sürecek Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu ile ekleniyor. Modern Türkiye’nin doğuşunda en önemli ve en müessir hadise olan Millî Mücadele’nin edebiyata yansımalarının değerlendirileceği sempozyuma, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra 15 üniversiteden 33 akademisyen katıldı. 2 gün boyunca 7 oturum şeklinde yapılacak sempozyumda, Millî Mücadele ile ilgili başta roman ve öykü olmak üzere edebi varlık ortaya konulacak ve bu varlığın bugünün içinden değerlendirilmesi yapılacak.

Oturumlarda; Millî Mücadele Edebiyatı’nın Kapsam ve İmkanları, Askeri Tarih Perspektifinden Millî Mücadele Edebiyatı, Milli Mücadele Edebiyatında Etnokültürel Temsiller, Milli Mücadele Edebiyatı ve Tarihyazımı, Milli Mücadele Edebiyatının Cinsiyeti, Milli Mücadele Edebiyatına İnterdisipliner Bakışlar, ve Kanon ve Sınırları başlıkları altında tebliğler sunulacak. Sempozyum bildirileri ayrıca Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanarak geniş bir okur kitlesine ulaştırılacak. Kitap çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katılımı ve katkısıyla başta tarih ve edebiyat olmak üzere farklı disiplinler perspektifinden meseleyi ele alacak referans bir eser olacak.

“Edebiyat, hiç şüphesiz toplumdan, toplumun yaşamından bağımsız değildir"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Edebiyat, hiç şüphesiz toplumdan, toplumun yaşamından bağımsız değildir. Bu bakımdan edebiyatımızın; milletimizin yazdığı belki de en büyük destan olan Millî Mücadele’yi konu edinmemesi, ondan beslenmemesi, ona bigâne kalması beklenemezdi. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan bu büyük destan, birçok şiirde, romanda ve öyküde farklı yönleri ile farklı karakterlerin, olayların, hikâyelerin nazarından tekrar ve tekrar kaleme alındı, alınıyor. Bugün, üzerinde hür şekilde yaşayabildiğimiz bir vatana sahip olmanın minnettarlığını bu sempozyum vesilesiyle bir nebze olsun gösterebildiğimizi umuyor, hürriyetin ehemmiyetini, böylesi bir cennet vatana sahip olmanın kıymetini bir kez daha hatırlıyor, hatırlatıyoruz” dedi.