Keşke, kelimesi dilimize Farsçadan giren bir kelimedir. Dilek bildiren bir sözcüktür. Genellikle ‘ne olurdu’ anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir temenni kelimesidir. Özlem veya pişmanlık bildiren anlamları da mevcuttur.

Yaşam döngüsünde her insan hata yapar. Yanlış veya yanlışlara düşebilir. Bu durum insanın yaradılışında olan bir durumdur. Bu tür durumlarda ‘keşke’ devreye girer. İnsanın pişmanlık duyması ve keşke demesi esasen o kişinin iyi ve doğru yolda olduğunu gösterir. Zira insan yapmış olduğu yanlışlardan yola çıkarak hata ve yanılgılara düşmemeyi öğrenir. Yanlışlarımızı ve yanılgılarımızı, hatalarımızı yaşadığımız hayatta kazanılmış tecrübelerimiz olarak görürsek hem pişmanlık ve keşkelerimiz azalır hem de kendimizi çok huzursuz ve mutsuz etmemiş oluruz. Onun için keşke kelimesi yerine ‘bundan sonra’ ile başlayan cümleler kurup hayatımıza yön vermeliyiz. Geçmişinizdeki hata ve yanlışların bizleri mutsuz ve kendimizi aşağılayan komplekslere sürüklemesine izin vermemeliyiz. Yaşadığımız hayatta keşkesiz olmak mümkün değildir. Ancak keşkeleri azaltarak yaşamak için doğru, tarafsız, dürüst ve önyargısız pozitif kararlar almak ve bu doğrultuda yaşam tarzımızı oluşturmak bize daha az keşke dedirtecektir. Dünyaya geliş amacımızı bilmek ve kavramak o inanç ve itikatle dürüst yaşamak bizleri hata ve yanlışlardan muhafaza edecektir. Geçmişimizde yapılan hataları, geleceğin yanlışları düzeltecek tecrübeler haline getirmek mümkündür.

Dolayısıyla insan yaşamındaki pişmanlık kaynaklı keşkeleri ne kadar azaltırsak o derece huzuru ve mutluluğu yakalamış oluruz. Sonuç olarak temennim keşkelerimizin yeni umutlarımızı yeşertmesidir...